Různá výška jednotlivých stání umožňuje stojanům na kola uspokojit nejen velké, ale i malé bicyklisty, kteří tak mohou bez problémů parkovat se svými rodiči. Jinak záleží na provedení-Zajímavým stojanem je stojan určený k zabudování do země, do betonu. Je konstruován jako jednostranný a jeho výhoda spočívá v tom, že na okraji vozovky či stezky zaujímá https://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%ADkavysk%C3%A1_vyso%C4%8Dina méně místa, vpodstatě je jakoby mimo.

Šetřit místo

Úspory prostoru se dá docílit i použitím speciálních jednostranných stojanů, které mají držáky kol umístěné šikmo. Kola tak nestojí kolmo např. k okraji vozovky a tím pádem zabírají menší část průřezu vozovky. Tímto jednoduchým způsobem lze ušetřit cca třetinu normálně potřebné šířky.Unikátním výrobkem je rovněž stojan 360°. Je to kruhový stojan, kde na středovém nosníku jsou do kruhu umístěny držáky kol. Tento velkokapacitní stojan dokáže pojmout, podle velikosti kol, 10-18 bicyklů a to na relativně velmi malém prostoru.